From the monthly archives: Enero 2016
Magpadala ng ilan Care
Gumawa ng isang isang-beses na donasyon, sa halagang iyong pinili sa Care For Children International Inc. Ang iyong donasyon ay makakatulong sa mga batang nangangailangan sa buong mundo.
Sponsor A Child
Para kasing baba .84 cents sa isang araw, maaari mong tiyakin na isang anak na naninirahan sa kahirapan ay magkakaroon ng pagkain, silungan, damit, edukasyon at mga medikal na pag-aalaga. lamang $25 isang buwan ay maaaring magbigay ng iyong mga naka-sponsor na bata na may bagong pag-asa.