We Just received these great pictures from our orphanage in Hyderabad, Indi. After receiving our latest care packages, the children wished to thank their sponsors for their continued support.

A e dini se ?

According to the World Bank, in 2010 81.1% of people were living on less than $2.50 per day.

 

 

Komente janë të mbyllura.

Statistics About India

Statistics About India

India has the largest disparity between rich and poor, containing the largest concentration of people living below the international poverty line (World Bank).
According to the World Bank, in 2010 81.1% of people were living on less than $2.50 per day.
UNICEF estimated that in 2009 there were over 31,000,000 orphaned children living in India.
Dërgo disa kujdes
Bëni një donacion një herë, në shumën e zgjedhjes tuaj në kujdesen për fëmijët International Inc. Dhurimi juaj do të ndihmojë fëmijët në nevojë në të gjithë botën.
Sponsorizojë një Fëmijë
Për të ulëta si .84 cent në ditë, ju mund të siguruar që një fëmijë jeton në varfëri do të ketë ushqim, strehë, veshje, arsim dhe kujdes mjekësor. vetëm $25 një muaj mund të sigurojë fëmijën tuaj sponsorizuar me shpresë të re.