We were so excited to hear that the care packages we put together using your contributions arrived in Minas Gerais, Brazil and so were the hundreds of children who shared a meal together while singing and dancing with our volunteer clown. Each child was given a special gift and non perishable food to take with them.

Thank you for your continued contributions, your support is appreciated in so many ways.

 

 

 

Komente janë të mbyllura.

Dërgo disa kujdes
Bëni një donacion një herë, në shumën e zgjedhjes tuaj në kujdesen për fëmijët International Inc. Dhurimi juaj do të ndihmojë fëmijët në nevojë në të gjithë botën.
Sponsorizojë një Fëmijë
Për të ulëta si .84 cent në ditë, ju mund të siguruar që një fëmijë jeton në varfëri do të ketë ushqim, strehë, veshje, arsim dhe kujdes mjekësor. vetëm $25 një muaj mund të sigurojë fëmijën tuaj sponsorizuar me shpresë të re.