OUR Purpose:

To provide relief to the poor, fatkeqit ose paprivilegjuarit nga ushqyerit, clothing and educating such individuals, most of which are children, both in the United States and abroad.

CURRENT MISSIONS:


Contagem,MG

BRAZIL

In Contagem we provide food and clothing to the needy and run a public health facility; The 3 Day Rehabilitation Center for Drug and Alcohol Abuse.


Ponta Delgada

AZORES

In Ponta Delgada, we provide food and clothing to the needy with frequent large donations.


Rabo de Peixe

AZORES

In Rabo de Peixe, we provide food and clothing to the needy with frequent large donations.


Amora (Seixal)

PORTUGAL

In Amora, we have an Alcohol Abuse Rehabilitation Center.


Praia, Cape Verde

AFRICA

On the island of Praia in Cape Verde, Africa we provide housing support and food distribution to widows in the community.


Guinea Bissau

W. AFRICA

In Guinea Bissau West Africa, City of Bissau we are helping the poor with food and clothing distribution, educational supplies and more.


Conakry, Guinea

W. AFRICA

In Guinea Conakry West Africa, City of Conakry we are helping the poor with food and clothing distribution, educational supplies and more.


Hyderabad

INDIA

In the city of Hyderabad, India we have orphanages for orphans and children of people with leprosy.


BodhGaya

INDIA

In the city of Boda Gaya, India we have orphanages for orphans and children of people with leprosy.


 

One Response to misionet

  1. isaac kamara says:

    i will like to be part of this organisation. i am in senegal and senegal is a country that have high rate of sreet children :i will be looking forward to your respond

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Connect with Facebook

Dërgo disa kujdes
Bëni një donacion një herë, në shumën e zgjedhjes tuaj në kujdesen për fëmijët International Inc. Dhurimi juaj do të ndihmojë fëmijët në nevojë në të gjithë botën.
Sponsorizojë një Fëmijë
Për të ulëta si .84 cent në ditë, ju mund të siguruar që një fëmijë jeton në varfëri do të ketë ushqim, strehë, veshje, arsim dhe kujdes mjekësor. vetëm $25 një muaj mund të sigurojë fëmijën tuaj sponsorizuar me shpresë të re.