A volunteer at our orphanage In Hyderabad, India shares laughs with the children she cares for as she hands out the new clothing that was sent along with our recent care package.

A e dini se ?

India contains the largest concentration of people living below the international poverty line. According to the World Bank, in 2010 81.1% of people were living on less than $2.50 per day.

 

 

Komente janë të mbyllura.

Dërgo disa kujdes
Bëni një donacion një herë, në shumën e zgjedhjes tuaj në kujdesen për fëmijët International Inc. Dhurimi juaj do të ndihmojë fëmijët në nevojë në të gjithë botën.
Sponsorizojë një Fëmijë
Për të ulëta si .84 cent në ditë, ju mund të siguruar që një fëmijë jeton në varfëri do të ketë ushqim, strehë, veshje, arsim dhe kujdes mjekësor. vetëm $25 një muaj mund të sigurojë fëmijën tuaj sponsorizuar me shpresë të re.