שלחנו מעל ציוד לבית הספר החדש לבית היתומים שלנו בהודו. הילדים הם כל כך אסירת תודה על ההזדמנות לבקר בבית הספר ולעבוד יחד עם התלהבות בפרויקטים החדשים שלהם.

 

תגובות סגורות.

שלח כמה אכפת
הפוך תרומה חד פעמי, בסכום של הבחירה שלך לטיפול בילדים Inc הבינלאומית. תרומתך תעזור לילדים במצוקה בכל רחבי העולם.
נותן חסות ילד
נמוך כמו .84 הסנאט ביום, אתה יכול להבטיח כי ילד חי אחד בעוני יהיה מזון, מקלט, הלבשה, טיפול רפואי וחינוך. רק $25 חודש יכול לספק הילד הממומן שלך בתקווה חדשה.